Krovinių ir transporto priemonių parametrai

Vežėjo atsakomybė:

 • atsakomybė vandens transporte – iki 2,00 SDR/ 1 kg (brutto) arba 666,67 SDR už vieną TEU konteinerį;
 • atsakomybė geležinkelių transporte – iki 6 Šveicarijos frankų už 1 kg, jei nenurodyta krovinio vertė;
 • atsakomybė kelių transporte – iki 8,33 SDR/ 1 kg (brutto);
 • atsakomybė oro transporte – iki 19 SDR/ 1 kg (brutto);

(SDR (Special Drawing Rights) – Tarptautinio valiutos fondo nustatytas atsiskaitymo vienetas, apie 3,8 Lt).

Padėklai:

 • Europos standarto padėklas, EUR padėklo matmenys: 120×80 cm; 1 EUR padėklas = 560 kg (iki 740 kg).
 • Suomiško standarto padėklas, FIN padėklo matmenys: 120×100 cm; 1 FIN padėklas iki 925 kg.
 • Angliško standarto padėklas (pramoninis), padėklo matmenys: 120x120 cm.
 • Krovimo metras (loading meter)  1LDM  iki 1850 kg.

Konteineriai

20 pėdų ilgio matmenys 

Išoriniai

Vidiniai

Ilgis

 

6,058 m

5,898 m

Plotis

 

2,438 m

2,350 m

Aukštis

 

2,591 m

2,390 m

Durų atidarymo plotis

2,338 m

Durų atidarymo aukštis

2,280 m

Talpa

33,1  m3

Konteinerio svoris

2 180 kg

Max. leistinas krovinio svoris

21 800 kg

Euro paletės (skaičius)

11 vnt

 

 

 40 pėdų ilgio matmenys Išoriniai Vidiniai
 Ilgis 12,192 m 12,032 m
 Plotis 2,438 m  2,352 m 
 Aukštis 2,591 m  2,393 m 
 Durų atidarymo plotis   2,340 m 
 Durų atidarymo aukštis   2,280 m 
 Talpa   67,7 m3 
 Konteinerio svoris   3660 kg 
 Maksimalus leistinas krovinio svoris   26 700 kg 
 Euro paletės (skaičius)   22 vnt. 

 40 pėdų paaukštinto konteinerio matmenys Išoriniai Vidiniai
 Ilgis 12,192 m 12,032 m
 Plotis 2,438 m 2,352 m
 Aukštis 2,896 m 2,698 m
 Durų  atidarymo plotis   2,340 m
 Durų atidarymo aukštis   2,585 m
 Talpa   76,4 m3
 Konteinerio svoris   3840 kg
 Maksimalus leistinas krovinio svoris   26 500 kg
 Euro paletės (skaičius)   22 vnt

Transporto priemonių ir puspriekabių, priekabų gabaritai:

Europos komisijos Tarybos direktyva 96/53/EB, nustatė:

- maksimalų plotį: 2,6 m - refrižeratorių ir 2,55 m - visų kitų automobilių;

- maksimalų privalomа visų kroviniams gabenti skirtų automobilių, priekabų ir automobilių junginių ilgį:

 • 12 m – automobilių;
 • 12 m – priekabų;
 • 16,5 m - traukiamų automobilių (sunkvežimių) - tai neleidžia gabenti 45 pėdų ir ilgesnių jūrinių konteinerių;
 • 18,75 m automobilinių traukinių.

- maksimalus pakrovimo ilgis gali būti 15,65 metro;

- maksimalus svoris skiriasi nuo 40 iki 60 tonų. (Lietuvos Respublikoje 40 t).

Maksimalus leistinas svoris, garantuojantis laisvа judėjimа tarptautiniais maršrutais, yra šis:

 • 18 t - dviejų ašių priekabų;
 • 24 t - trijų ašių priekabų;
 • 36 t - automobilinių traukinių, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir dviejų ašių priekaba;
 • 40 t - automobilinių traukinių, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir trijų ašių priekaba;
 • 40 t - automobilinių traukinių, kuriuos sudaro trijų ašių automobilis ir dviejų arba trijų ašių priekaba;
 • 36-38 t - vilkikų, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir dviejų ašių puspriekabė, priklausomai nuo ašių išdėstymo ir pakabos;
 • 40 t - vilkikų, kuriuos sudaro dviejų ašių automobilis ir trijų ašių puspriekabė;
 • 44 t - vilkikų, kuriuos sudaro trijų ašių automobilis ir dviejų arba trijų ašių puspriekabė, vežanti 40 pėdų ISO konteinerį;
 • 18 t - vilkikų, turinčių dvi ašis;
 • 25-26 t - vilkikų su trimis ašimis, priklausomai nuo pakabos;
 • 32 t - vilkikų su keturiomis ašimis (dvi vedančiosios), jei yra įtaisyta keliui palanki pakaba;
 • 28 t - jungtinių autobusų.

Taip pat yra nustatyta maksimali ašių apkrova:

 • 10 t - vienos nevedančiosios ašies;
 • 11-20 t - tandeminių priekabų/puspriekabių ašių, priklausomai nuo ašių išdėstymo;
 • 21-24 t - trijų ašių priekabų/puspriekabių, priklausomai nuo ašių išdėstymo;
 • 11,5 t - vedančiosios ašies;
 • 11,5-19 t - tandeminių automobilių ašių, priklausomai nuo ašių išdėstymo ir pakabos.

Taigi laisvai važiuoti visoje ES gali 40 tonų standartinis penkių ašių automobilis, išlaikantis sаlygа, kad vedančiosios ašies apkrova neviršytų 11,5 tonų. Taip pat gali laisvai važiuoti iki 18 tonų sveriantis standartinis dviejų ašių autobusas ar sunkvežimis. Tačiau šalys narės gali pasirinkti ir kitokius nacionalinius dydžius.

Rusijoje ašių apkrovos leistini dydžiai:

Nuo  2011 m. liepos 25 d. ašinė dviejų ašių ATP ir puspriekabių masė neturi viršyti žemiau surašytų skaičių:

Atstumas tarp artimiausių
puspriekabių ašių, (m)

Didžiausia leistina ašinė
apkrova, (t)*

Daugiai kaip 2

10

Daugiau kaip 1,65 iki 2,00 imtinai

9

Daugiau kaip 1,35 iki 1,65 imtinai

8

Daugiau kaip 1 iki 1,35 imtinai

7

Iki 1

6